โคมไฟจากต้นสาด


สาดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่บริเวณที่ลุ่มแม่นำ้  พบมาที่จังหวัดเชียงราย  โดยเหตุผลที่นำมาทำโคมไฟนี้   เพื่อพัฒนารูปแบบของสาดที่มีอยู่เดิม  และเพิ่มราคาของสินค้า

ออกแบบโดย

 นางสาว  เกศริน  ศรีวิลัย

โฆษณา

รังไหม Design

พวงมาลัยจากรังไหม

งานชิ้นนี้ดิฉันใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทำ  รวมทั้ังการออกแบบเอง  และสิ่งสำคัญที่อิ๋วได้จากงานชิ้นนี้คือความพยายามในสิ่งที่ท้าทายเลยก็ว่าได้

ความภาคภูมิใจของฉัน

  น.ส  เกศริน  ศรีวิลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ดอกไม้จากผ้าใยบัว

ดอกไม้ผ้าใยบัวชิ้นได้เรียนรู้และออกแบบเป็นชิ้นงานประจำหน่วนเรียนรู้วิชาดอกไม้ประดิษฐ์

ดิฉันเป็นผู้ออกแบบดอกทานตะวันจากผ้าใยบัวในสไตน์ของฉันเอง  ซึ่งงานชินนี้เป็นงานแรกที่ฉันได้ทำดอกไม้จากผ้าใยบัว  

โดย  น.ส  เกศริน  ศีรีวิลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

การจัดดอกไม้สากล

ผลงานชิ้นนี้เป็นการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลของดอกไม้โดยเน้นสีสันต์และความน่าสนใจในการค้นหา

ในงาน  The  colorfull  of  asia

โดย น.ส  เกศริน  ศรีวิลัย

จัดโดชว์ผลงานในวันปิดภาคเรียนที่ 2 ของระดับ  ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การจัดดอกไม้แบบไทย

การจัดดอกไม้แบบนี่เป็นการดัดแปลงมาจากการจัดดอกไม้แบบสากล  ซึ่งตัวผู้ออกแบบมีความภูมิในงานชิ้นนี้มาก  เพราดิฉันได้นำความสวยงามของงานไทยไปประยุกต์เป็นผลงานที่ไม่เหมือนใคร  และผลงานที่ออกมาเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์และเพื่อนๆเป็นอย่างมาก

โดย น.ส เกศริน  ศรีวิลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ศิลปะดอกไม้บนเรือนร่าง

งามแต้ ๆ

ภูมิใจเสนอผลงานการออกแบบชุดและการตกแต่งดอกไม้บนเรือนร่าง

ชุดที่ใช้ในการตกแต่ง  ชื่อชุด แบนรีเจนซี   และดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งเน้นโทนสีขาวเขียวเป็นหลัก  แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว

 โดย  นางสาวเกศริน  ศรีวิลัย  น.ศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การทำบายศรี

วันนี้มี web  ดีๆมาฝากให้เพื่อนๆมาศึกษาและลองทำกัน


http://nenfe.nfe.go.th/elearning/courses/52/baiseepa/sec3_2_04.html

      ในการทำบายศรีนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจะใช้ในพิธีอะไรก็เท่านั้นเอง

       ดิฉันอยากแนะนำการทำบายศรีปากชาม(ตัวอย่างข้างบน)  ท่านอาจที่จะเคยเห็นกันมากบ้างแล้ว  ในขั้นตอนการทำไม่ค่อยยุ่งยาก  แต่ที่สำคัญคือการดูแลรักษาความสดของใบตอง   คือต้องใช้ผ้าขาวบางชุบนำให้พอชุมแล้วคุมบายศรีไว้  จะทำให้บายศรีสดและคงอยู่ได้นานหลายวัน