ชีวิตแบบไทยๆ

ชื่อเรื่อง…. ชีวิตแบบไทยๆ

ผู้แต่ง…..ชมพูนุท  คงสืบชาติ

ผู้จัดพิมพ์….. บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช  จำกัด

ชื่อหนังสือ…. งานแกะสลัก

ISBN…. 974-08-0983-9

หมายเลขหน้า….. 1

ชีวิตแบบไทยๆแบบดั้งเดิม  เป็นชีวิตที่เรียบง่าย  และมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

การแกะสลักเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต จนถึงปัจจุบัน   แม้แต่อาหารที่รับประทานก็นำมาแกะเป็นรูปทรงต่างๆ  จนสวยงาม  โดยรัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน  จึงมีการอนุรักษ์ศิลปะต่างๆของไทยไว้ได้  และมีผู้สนใจจัดการประกวดผลงานการแกะสลักต่างๆอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะประเครื่องจิ้ม ที่ใช้ในการตกแต่งบนโต๊ะอาหาร  ตามโรงแรม  เพื่อให้เกิดความหรูหรา สวยงาม และประทับใจในงานหรือสถานที่นั้นๆ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s