โคมไฟจากต้นสาด


สาดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่บริเวณที่ลุ่มแม่นำ้  พบมาที่จังหวัดเชียงราย  โดยเหตุผลที่นำมาทำโคมไฟนี้   เพื่อพัฒนารูปแบบของสาดที่มีอยู่เดิม  และเพิ่มราคาของสินค้า

ออกแบบโดย

 นางสาว  เกศริน  ศรีวิลัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s