ที่คาดผมแสนสวย

ที่คาดผมแสนสวย  วัยหวาน  แบบไม่ซ้ำใคร

ราคชิ้นละ 39 บาท

โฆษณา

ชีวิตแบบไทยๆ

ชื่อเรื่อง…. ชีวิตแบบไทยๆ

ผู้แต่ง…..ชมพูนุท  คงสืบชาติ

ผู้จัดพิมพ์….. บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช  จำกัด

ชื่อหนังสือ…. งานแกะสลัก

ISBN…. 974-08-0983-9

หมายเลขหน้า….. 1

ชีวิตแบบไทยๆแบบดั้งเดิม  เป็นชีวิตที่เรียบง่าย  และมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

การแกะสลักเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต จนถึงปัจจุบัน   แม้แต่อาหารที่รับประทานก็นำมาแกะเป็นรูปทรงต่างๆ  จนสวยงาม  โดยรัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน  จึงมีการอนุรักษ์ศิลปะต่างๆของไทยไว้ได้  และมีผู้สนใจจัดการประกวดผลงานการแกะสลักต่างๆอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะประเครื่องจิ้ม ที่ใช้ในการตกแต่งบนโต๊ะอาหาร  ตามโรงแรม  เพื่อให้เกิดความหรูหรา สวยงาม และประทับใจในงานหรือสถานที่นั้นๆ

อุปกรณ์และข้อแนะนำเบื้องต้น

ชื่อเรื่อง…. อุปกรณ์และข้อแนะนำเบื้องต้น

ผู้แต่ง…..จันทร  วรากุลเทพ และ คณะ

ผู้จัดพิมพ์….. สำนักพิมพ์  ส่งเสริมอาชีพ  โอทอป

ชื่อหนังสือ…. เทคนิคการแกะสลัก ผักและผลไม้

ISBN…. 974-90845-5-1

หมายเลขหน้า….. 1

การแกะสลักให้ออกมาเด่นและสะดุดตา  และสวยงามนั้น  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  เทคนิคของผู้แกะสลัก

การเก็บรักษา   โดยให้เลือกผักหรือผลไม่ที่สดใหม่  ห่อหรือบรรจุในภาชนะที่ถนอมอาหาร  แล้วแช่ไว้ในน้ำสะอาด  หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ  คลุมให้ทั่ว  แล้วห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหาร  จากนั้นเก็บไว้ในตู้เย็น

กาวติดผลไม้  ใช้สำหรับติดงานแกะสลักโดยเฉพาะ  นอกจากนั้นยังใช้ทาป้องกันสีด่างอีกด้วย

สีที่ใช้ตกแต่งงานแกะสลัก  คือสีผสมอาหาร  เติมน้ำแล้วเทสีที่ต้องการลงไป นำผักหรือผลไม้แช่ลงไปสักพัก  สีก็จะติด  ถ้าแช่นานสีก็จะยิ่งสดใสมากขึ้น

แม่พิมพ์แค็ดโค   เป็นพิมพ์หั่นผักและผลไม้  เพียงแค่สอดักหรือผลไม้เข้าไป  แล้วหมุนที่จับเท่านั้น

มีดหั่นผัก  ใบมีดบาง  ใช้หั่นหรือซอย

มีดปลายแหลม  ใช้สำหรับคว้าน

กรรไกร  ใช้ตัดใบไม้และอื่นๆสารพัด

เครื่องมือแกะสลัก  เครื่องมือนี้เป็นชุดโดยแต่ละชุดจะมี  3 ใบมีด  ในแต่ละด้ามจะมีทั้งใบมีดรูปตัว วี  ส่วนใหญ่ใช้แกะเป็นดอกไม้

มีดตกแต่ง  มีรูปตัว วี มีดนี้จะใช้แกะผิวเปลือกนอกของผัก ผลไม้ เช่น แตงโม แตงกวาและแอปเปิ้ล

ประวัติความเป็นมาของงานแกะสลัก

ชื่อเรื่อง….ประวัติความเป็นมาของงานแกะสลัก

ผู้แต่ง…..ฆรณี   เทศเจริญ

ผู้จัดพิมพ์…..บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช  จำกัด

ชื่อหนังสือ….เทคนิคการแกะสลัก ผัก-ผลไม้

ISBN….974-08-5150-9

หมายเลขหน้า…..1

การแกะสลักผักและผลไม้สดของคนไทยเป็นงานฝีมือที่มีศิลปะ  ประกอบด้วยการตกแต่อย่างประณีตสวยงามที่หาชาติใดเปรียบได้  ถือว่าเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ประจำชาติไทย

หลักฐานที่ปรากฏครั้งกรุงสุโขไทย  เรื่องของนางนพมาศในงานพระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือน  12  หรืองานวันลอยกระทง โดยนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้คิดประดิษฐ์ตกแต่งโดยการนำเอาพฤกษาลดาชาติมาแกะจำหลักเป็นรูปมยุระคณานกวิหคหงส์  ซึ่งวิจิตรไปด้วยสีย้อมสด  ด้วยหลักฐานอันนี้แสดงว่าบรรพบุรุษของเรามีศิลปะการแกะสลัก

การแกะสลักแตงโม

การแกะสลักแตงโมงลายรักเร่

จากประสบการณ์ของฉันอยากบอกให้เพื่อนๆที่สนใจว่า  การแกะสลักต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจในการทำเป็นอย่างมาก  ต้องอาศัยสมาธิและการประยุกต์ศิลปะเข้าไปผสมผสานให้เกิดงานที่สวยงามแสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

      ตัวฉันเองอยากแนะนำสักนิดหนึ่งในเรื่องความปลอดภัยในการใช้มีดในการแกะสลัก  เพราะถ้าหากไม่ชำนาญก็อาจเกิดบาดมือได้โดยง่าย